Đề giữa học kỳ 1 Toán 8 năm 2023 – 2024 trường THCS thị trấn Kép – Bắc Giang

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 trường THCS thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 8 năm 2023 – 2024 trường THCS thị trấn Kép – Bắc Giang:
+ Dữ liệu về số con chó được nuôi trong mỗi gia đình của một tổ dân phố thuộc loại dữ liệu nào trong các loại dữ liệu sau: A. Dữ liệu số liên tục B. Dữ liệu không là số có thể sắp thứ tự C. Dữ liệu số rời rạc D. Dữ liệu không là số không thể sắp thứ tự.
+ Một cửa hàng bán điện thoại muốn tìm hiểu về loại điện thoại những khách hàng yêu thích khi vào cửa hàng. Theo em, cửa hàng có thể thu thập những thông tin đó bằng cách nào? A. Quan sát B. Lập phiếu điều tra C. Phỏng vấn D. Tất cả các phương án trên.
+ Hiện trạng sử dụng đất ở Hà Nội và Hải Dương tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đất sản xuất nông nghiệp lần lượt là 156 và 83,7; Đất lâm nghiệp lần lượt là 20,3 và 9; Đất ở lần lượt 39,8 và 17,3 (đơn vị : nghìn ha). Hãy lựa chọn biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trên. A. Biểu đồ cột kép B. Biểu đồ đoạn thẳng C. Biểu đồ cột D. Biểu đồ hình tròn.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]