Đề giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS 19.8 – Quảng Nam

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2023 – 2024 trường THCS 19.8, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án và biểu điểm.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS 19.8 – Quảng Nam:
+ “Trong tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng…”. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là A. tích hai cạnh góc vuông. B. tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền. C. tích cạnh huyền và một cạnh góc vuông. D. tổng nghịch đảo các bình phương của hai cạnh góc vuông.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 24cm, AC = 32cm. a) Tính sinC, cosC. b) Đường trung trực của BC cắt AC, BC theo thứ tự D và E. Tính DE.
+ Một tòa nhà có chiều cao h (m). Khi tia nắng tạo với mặt đất một góc 550 thì bóng của tòa nhà trên mặt đất dài 15m. Tính chiều cao h của tòa nhà.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]