Đề giữa kì 1 Toán 8 năm 2023 – 2024 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án và biểu điểm.

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 8 năm 2023 – 2024 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam:
+ Đơn thức 4 3 25ax y z (với a là hằng số) có A. hệ số là 25 phần biến là 4 3 ax y z. B. hệ số là 25a phần biến là 4 3 ax y z. C. hệ số là 25a phần biến là 4 3 xyz. D. hệ số là 25 phần biến là 4 3 xyz.
+ Cho hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? A. Hai đỉnh đối nhau là A và C; B và D. B. Hai đỉnh kề với đỉnh A là B và D. C. Tứ giác ABCD có 2 đường chéo. D. Các cạnh của tứ giác là AB, BC, CD, DA, AC, BD.
+ Cho hình bình hành ABCD. Biết o BAD 120. a. Tính số đo các góc còn lại của hình bình hành. b. Gọi O là trung điểm của BD. Chứng minh rằng A, O, C thẳng hàng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]