Đề thi HSG huyện Toán 9 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Đô Lương – Nghệ An

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán 9 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Trích dẫn Đề thi HSG huyện Toán 9 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Đô Lương – Nghệ An:
+ Cho T = 4n + 1 với n là số tự nhiên lẻ lớn hơn 1. Chứng minh giá trị của T là hợp số.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng BC. Từ N vẽ đường thẳng song song với AB cắt AC tại E. Từ C vẽ đường thẳng song song với AH cắt đường thẳng NE tại K. BK cắt AH tại M. a) Chứng minh BC2 = 4.NE.NK và M là trung điểm của đoạn thẳng AH. b) Các đường phân giác của tam giác AHE cắt nhau tại I, các đường phân giác của tam giác CHE cắt nhau tại Q. đường thẳng IQ cắt các đường thẳng AH và CH thứ tự tại P và F. Chứng minh AH.HC = 2.HP.HF.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]