Đề cương Toán 9 học kỳ 1 năm 2023 – 2024 trường THCS Long Toàn – BR VT

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề cương ôn tập môn Toán 9 học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 trường THCS Long Toàn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

I. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Chủ đề 1: CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA.
– Thực hiện được các phép tính, các phép biến đổi đơn giản liên quan đến căn bậc hai.
– Vận dụng thành thạo các kiến thức về căn bậc hai để thực hiện được các dạng bài tập tính toán, rút gọn biểu thức (chứng minh đẳng thức), tìm x, giải phương trình, bất phương trình, so sánh các số có chứa căn thức bậc hai.
2. Chủ đề 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT.
– Biết cách xác định các hệ số a, b của hàm số bậc nhất (hay xác định hàm số, lập phương trình đường thẳng) trong từng trường hợp cụ thể.
– Vẽ được đồ thị, nắm được tính chất của hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0). Nắm được điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau.
– Biết cách chứng minh các điểm thẳng hàng; chứng minh đường thẳng luôn đi qua một điểm (vận dụng cao).
– Tính được chu vi, diện tích các hình trên mặt phẳng tọa độ.
3. Chủ đề 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
– Vận dụng được các hệ thức lượng trong tam giác vuông vào việc chứng minh, tính toán độ dài các cạnh, độ lớn các góc nhọn trong tam giác vuông.
– Giải thành thạo dạng toán “giải tam giác vuông”.
– Biết sử dụng máy tính cầm tay để hỗ trợ cho việc tính kết quả cạnh, góc.
– Có kỹ năng vẽ hình theo nội dung của bài toán.
4. Chủ đề 4: ĐƯỜNG TRÒN.
– Vận dụng tốt mối quan hệ đường kính và dây của đường tròn, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến, tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của hai đường tròn để chứng minh tiếp tuyến của đường tròn, chứng minh đẳng thức, chứng minh hai đường thẳng song song, hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, ba điểm thẳng hàng.
II. CÁC ĐỀ THAM KHẢO

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]