Ôn tập cuối học kỳ 1 Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề cương hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2023 – 2024 trường THCS Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

I. Phần 1: Nội dung kiến thức cần ôn tập.
1. Các đơn vị kiến thức đã học từ tuần 01 đến hết tuần 14.
2. Một số câu hỏi trọng tâm:
Câu 1: Biểu thức A phải thoả mãn điều kiện gì để A xác định? Chứng minh a = |a| với mọi số thực a.
Câu 2: Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương.
Câu 3: Nêu các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai.
Câu 4: Định nghĩa căn bậc ba. Các phép biến đổi căn bậc ba.
Câu 5: Định nghĩa hàm số bậc nhất, tính chất của hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số bậc nhất.
Câu 6: Cho đường thẳng y = ax + b (d) (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (d’) (a’ ≠ 0). Tìm mối liên hệ giữa các hệ số để d và d’: cắt nhau, song song, trùng nhau.
Câu 7: Phát biểu và nêu các công thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Câu 8: Nêu các công thức về tỉ số lượng giác, các định lí về mối quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
Câu 9: Phát biểu các định lí về đường kính và dây, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
Câu 10: Phát biểu định nghĩa tiếp tuyến, tính chất tiếp tuyến và dấu hiệu nhện biết tiếp tuyến của đường tròn. Phát biểu tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
Câu 11:
a) Nêu các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (ứng với mỗi vị trí đó, viết hệ thức giữa d và R).
b) Nêu các vị trí tương đối của hai đường tròn (ứng với mỗi vị trí đó, viết hệ thức giữa đoạn nối tâm d và R, r).
II. Phần 2: Một số dạng bài tập minh họa.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]