Đề cuối học kỳ 1 Toán 7 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Cẩm Thủy – Thanh Hóa

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề khảo sát chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 7 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 7 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Cẩm Thủy – Thanh Hóa:
+ Cho bảng thống kê các loại trái cây có trong cửa hàng A: Loại trái cây Cam Xoài Bưởi Mít Số lượng 120 60 48 12. a) Bảng thống kê trên có mấy loại trái cây? Hãy tính tổng số trái cây có trong cửa hàng. b) Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê vào biểu đồ hình quạt tròn.
+ Cho tam giác ABC có AB AC. Trên các cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm M, N (M AB N AC) sao cho AM AN ANM ACB. Biết đoạn thẳng BN cắt đoạn thẳng CM tại điểm O. a) Chứng minh MN // BC. b) Chứng minh BMC CNB. c) Gọi F là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh ba điểm A O F là ba điểm thẳng hàng.
+ Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Kẻ đường thẳng c qua M, c song song với d. Số đường thẳng c có thể vẽ được là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]