Đề cuối kì 1 Toán 8 CTST năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Tuy Phước – Bình Định

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 8 Chân Trời Sáng Tạo năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề cuối kì 1 Toán 8 CTST năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Tuy Phước – Bình Định:
+ Phương pháp nào là phù hợp để thu thập dữ liệu ý kiến của cha mẹ học sinh về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của trường? A. Quan sát trực tiếp. B. Phỏng vấn, lập phiếu thăm dò. C. Thu thập từ Internet. D. Làm thí nghiệm tại một lớp.
+ Số sản phẩm bán được của một công ty trong sáu tháng đầu năm được biểu diễn trong biểu đồ (hình bên). a) Chuyển dữ liệu trong biểu đồ sang dạng bảng thống kê tương ứng với biểu đồ bên. b) Phân tích biểu đồ thống kê hình bên để tìm tháng bán được nhiều hàng nhất và tháng bán được ít hàng nhất.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), gọi M là trung điểm của BC. Qua M kẻ các đường thẳng song song với AB, AC cắt AC và AB lần lượt tại N và P. a) Chứng minh ANMP là hình chữ nhật. b) Gọi Q là điểm đối xứng với M qua N. Chứng minh tứ giác AMCQ là hình thoi. c) Cho AB = 3cm, AC = 4cm. Tính AQ?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]