Đề học kỳ 1 Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Mỹ Hào – Hưng Yên

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề khảo sát chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Mỹ Hào – Hưng Yên:
+ Giữa hai điểm B và C bị ngăn cách bởi hồ nước (như hình bên). Hãy xác định độ dài BC mà không cần phải bơi qua hồ. Biết rằng đoạn thẳng KI dài 25m và K là trung điểm của AB I là trung điểm của AC?
+ Cho hình bình hành ABCD có AB BC và A tù. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với BD và cắt DC tại E. Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với BD và cắt AB tại F. a) Chứng minh tứ giác AECF là hình bình hành. b) Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng AD và CF. Chứng minh MC CE MF AB.
+ Doanh thu (đơn vị: tỉ đồng) của hai chi nhánh một công ty trong năm 2021 và 2022 được cho trong bảng sau: Chi nhánh Năm 2021 2022 Hà Nội 6 8 Thành phố Hồ Chí Minh 10 12 a) Em hãy lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp rồi vẽ biểu đồ đã chọn để so sánh doanh thu của hai chi nhánh này trong hai năm 2021 và 2022? b) Trong giai đoạn 2021 2022 − doanh thu của hai chi nhánh là bao nhiêu?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]