Đề kiểm tra Toán 9 tháng 1 năm 2024 hệ thống giáo dục Archimedes School – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra chất lượng môn Toán 9 tháng 1 năm học 2023 – 2024 hệ thống giáo dục Archimedes School, thành phố Hà Nội; kỳ thi được diễn ra vào ngày 25 tháng 01 năm 2024.

Trích dẫn Đề kiểm tra Toán 9 tháng 1 năm 2024 hệ thống giáo dục Archimedes School – Hà Nội:
+ Một người dự định đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc và thời gian đã định. Nếu người đó đi từ A với vận tốc lớn hơn vận tốc dự định 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn dự định 30 phút. Nếu người đó đi từ A với vận tốc nhỏ hơn vận tốc dự định 4 km/h thì sẽ đến B muộn hơn dự định 30 phút. Hỏi vận tốc và thời gian dự định ban đầu của người đó?
+ Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng d: y = x + 2. a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ xOy. b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán.
+ Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ đường thẳng d là tiếp tuyến với (O) tại A, trên d lấy điểm C sao cho AC < AB. Vẽ cát tuyển CDE tới (O) (CDE nằm giữa CA và CO). Nối BD cắt CO tại M. Gọi H là hình chiếu của A lên CO. 1) Chứng minh: 4 điểm A, D, H, M cùng thuộc một đường tròn. 2) Chứng minh CA2 = CD.CE. 3) Kéo dài tia EO cắt (O) tại K (K khác E). Chứng minh CDH đồng dạng COE và ba điểm A, M, K thẳng hàng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]