Đề giao lưu HSG Toán 6 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Thanh Hà – Hải Dương

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Toán 6 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Trích dẫn Đề giao lưu HSG Toán 6 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Thanh Hà – Hải Dương:
+ Cho x và y là các số nguyên thỏa mãn x + 4y chia hết cho 7. Chứng minh rằng: 3x + 5y chia hết cho 7.
+ Cho (1), (2), (3), (4) là các hình thang vuông có kích thước bằng nhau. Biết rằng PQ = 4cm. a. Tính độ dài đoạn thẳng AD. b. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
+ Trên đoạn thẳng AB, lấy n điểm phân biệt (không trùng với điểm A, điểm B). Từ điểm M không nằm trên đường thẳng AB, ta nối M với các điểm trên đoạn thẳng AB để tạo thành 2049300 tam giác. Tính n?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]