Đề khảo sát HSG Toán 7 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề khảo sát năng lực học sinh giỏi môn Toán 7 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; kỳ thi được diễn ra vào ngày 27 tháng 01 năm 2024.

Trích dẫn Đề khảo sát HSG Toán 7 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương:
+ Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương a, b thì ab(a2 − 1)(b2 + 2) chia hết cho 9.
+ Cho tam giác ABC nhọn. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm E sao cho tam giác ABE vuông cân tại B. Kẻ EM vuông góc với đường thẳng BC tại M. a) Chứng minh BH = EM. b) Trên tia đối của tia AH lấy điểm F sao cho AF = BC. Chứng minh BF vuông góc với CE.
+ Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho a + 1 chia hết cho 2; a chia hết cho tích của hai số nguyên tố liên tiếp và tích 2023a là số chính phương.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]