Đề giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 – 2024 trường THCS Bát Tràng – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 6 năm học 2023 – 2024 trường THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 – 2024 trường THCS Bát Tràng – Hà Nội:
+ Cho hình vẽ sau. Chọn phát biểu sai A. Ba điểm D, E, B thẳng hàng B. Ba điểm C, E, A không thẳng hàng C. Ba điểm A, B, F thẳng hàng D. Ba điểm D, E, F thẳng hàng.
+ Một lớp có 45 học sinh. Số học sinh trung bình bằng 7 15 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5 8 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi? (Giả sử lớp không có học sinh yếu).
+ Cho ba điểm O, A, B thuộc đường thẳng d sao cho điểm A nằm giữa hai điểm O và B; OA = 4cm, OB = 6cm. a) Tính AB? So sánh OA và AB. b) Trên tia đối của tia OA lấy điểm D sao cho OD = 3cm. Tính AD?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]