Đề giữa kì 2 Toán 7 năm 2023 – 2024 trường THCS Võ Trường Toản – BR VT

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 7 năm học 2023 – 2024 trường THCS Võ Trường Toản, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa kì 2 Toán 7 năm 2023 – 2024 trường THCS Võ Trường Toản – BR VT:
+ Cho biết hai đại lượng 𝑎 và 𝑏 tỉ lệ nghịch với nhau và khi 𝑎 = 2 thì 𝑏 = −5. a) Tìm hệ số tỉ lệ. b) Tìm giá trị của 𝑎 khi 𝑏 = 4.
+ Cho tam giác ABC có 𝐴 = 120, 𝐵 = 35. a) Tính số đo góc còn lại của tam giác ABC. b) Tìm cạnh có độ dài lớn nhất của tam giác ABC.
+ Ba lớp 7A, 7B và 7C quyên góp được một số sách tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp, biết số học sinh của ba lớp lần lượt là 28, 32 và 30. Cả ba lớp quyên góp được tổng cộng 180 quyển sách. Hỏi mỗi lớp quyên góp được là bao nhiêu quyển?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]