Đề giữa kì 2 Toán 7 năm 2023 – 2024 trường THCS&THPT Vàm Đình – Cà Mau

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 7 năm học 2023 – 2024 trường THCS&THPT Vàm Đình, tỉnh Cà Mau; đề thi gồm 04 trang, hình thức 40% trắc nghiệm (20 câu) + 60% tự luận (06 câu), thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa kì 2 Toán 7 năm 2023 – 2024 trường THCS&THPT Vàm Đình – Cà Mau:
+ Lớp 7A và lớp 7B tham gia phong trào trồng cây, tỉ số cây trồng của lớp 7A và 7B là 9 7 và số cây trồng của lớp 7B ít hơn số cây trồng lớp 7A là 12 cây. Tính số cây mà hai lớp 7A và 7B phải trồng.
+ Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi a = 18 thì b = 3 a) Tìm hệ số tỉ lệ k của a đối với b. b) Tính giá trị của a khi b = −4.
+ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn cho bảng sô liệu sau: Số cá bắt được khi cất vó từ 7 giờ đến 10 giờ của bạn Nam Giờ cất vó (giờ) Số cá (con).
+ Cho đoạn thẳng BD và EC vuông góc với nhau tại A sao cho AB AE AD AC. Chứng minh AED ABC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]