Đề khảo sát HSG Toán 6 đợt 2 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề khảo sát năng lực học sinh giỏi môn Toán 6 đợt 2 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát HSG Toán 6 đợt 2 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương:
+ Cho đoạn thẳng AB, điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của đoạn thẳng OA, OB. a) Tính độ dài đoạn thẳng MN biết AB = 6cm; OA = 4cm b) Chứng tỏ rằng độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O trên tia đối của tia AB. c) Cho điểm C nằm ngoài đường thẳng AB. Trong trường hợp điểm N không thuộc đoạn thẳng AB, trên đoạn thẳng AB phải lấy thêm bao nhiêu điểm phân biệt khác A và B để kẻ được 465 tam giác có đỉnh C và hai đỉnh còn lại nằm trên đoạn thẳng AB.
+ Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với số lượng là: 65 kg; 71 kg; 58 kg; 72 kg; 93 kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số lượng xoài còn lại gấp ba lần số lượng cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?
+ Cho a, b, c, d là các số nguyên dương thỏa mãn 2 acbd. CMR : a + b + c + d là hợp số.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]