Đề khảo sát Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS Minh Khai – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề thi khảo sát năng lực học sinh môn Toán 9 năm học 2023 – 2024 trường THCS Minh Khai, thành phố Hà Nội; kỳ thi được diễn ra vào ngày 22 tháng 03 năm 2024; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề A – B.

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS Minh Khai – Hà Nội:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d y ax b. Tìm a b để đường thẳng d có hệ số góc bằng 3 và đi qua điểm M(-1;2).
+ Cho phương trình 2 x mx m 2 20 (m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm 1 2 x (với 1 2 x) thỏa mãn hệ thức 2 x m 34.
+ Cho đường tròn tâm (O) đường kính AB, lấy điểm H thuộc đường kính AB, qua điểm H kẻ dây CD vuông góc với đường kính AB, lấy điểm E thuộc cung nhỏ BD (E khác B và D); AE cắt CD tại điểm F. 1. Chứng minh: Tứ giác BEFH nội tiếp. 2. Chứng minh: 2 CD AH HB 4. 3. Đường thẳng đi qua H song song với CE, cắt đường thẳng AE và BE lần lượt tại I và K. Gọi G là giao điểm của DE và IK, M là trung điểm của đoạn thẳng CE. Chứng minh: DI AE và ba đường thẳng CI, MG, BE đồng quy.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]