Đề kiểm tra HSG Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề kiểm tra HSG Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương:
+ Cho tam giác ABC nhọn AB < AC. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H D BC E AC F. a) Chứng minh AF.AB = AE.AC. b) Qua D kẻ đường thẳng song song với EF cắt AB tại M, cắt CF tại N. Chứng minh FEH DEH và DM = DN.
+ Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Các đường cao BM, CN cắt nhau tại I M AC N AB. Gọi E là trung điểm BC, IE cắt MN tại F. Chứng minh FM IM FN IN.
+ Tìm số nguyên dương n sao cho 2 An 4 14 7 là số chính phương.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]