Đề cương học kỳ 2 Toán 6 năm 2023 – 2024 trường THCS Thành Công – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề cương ôn tập cuối học kỳ 2 môn Toán 6 năm học 2023 – 2024 trường THCS Thành Công, thành phố Hà Nội.

A. GIỚI HẠN NỘI DUNG KIẾN THỨC
1) Phần số học:
– Tính toán với phân số và số thập phân.
– Ước lượng và làm tròn số.
– Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.
2) Phần thống kê và xác suất:
– Bảng thống kê và biểu đồ tranh biểu đồ cột, biểu đồ cột kép (học sinh biết vẽ, đọc và phân tích được các loại biểu đồ).
– Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thực nghiệm.
– Xác suất thực nghiệm.
3) Phần hình học:
– Trung điểm đoạn thẳng. Góc, số đo góc.
B. ĐỀ THAM KHẢO

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]