Đề giữa kì 2 Toán 7 năm 2023 – 2024 trường THCS Cự Khối – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 7 năm học 2023 – 2024 trường THCS Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; kỳ thi được diễn ra vào ngày 22 tháng 03 năm 2024; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa kì 2 Toán 7 năm 2023 – 2024 trường THCS Cự Khối – Hà Nội:
+ Biểu đồ cột kép sau đây biểu diễn diện tích gieo trồng sắn của Bình Thuận và Bình Phước từ năm 2018 đến năm 2020. Dựa vào biểu đồ, em hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Năm 2019, diện tích gieo trồng sắn của Bình Thuận hơn diện tích gieo trồng sắn của Bình Phước là bao nhiêu nghìn ha?
+ Biểu đồ bên biểu diễn số lượng siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020; 2021. a. Nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. b. Trong biểu đồ trên, năm nào có số lượng siêu thị ít nhất? Những năm nào có số lượng siêu thị bằng nhau? c. Lập bảng số liệu thống kê số lượng siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh trong các năm 2015; 2018; 2019; 2020; 2021 theo mẫu sau: Năm 2015 2018 2019 2020 2021 Số lượng siêu thị d. Số lượng siêu thị của năm 2020 tăng bao nhiêu phần trăm so với số lượng siêu thị năm 2019?
+ Một hộp có 15 chiếc thẻ cùng loại, có kích thước giống nhau và mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; …; 15; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ trong hộp. a. Tìm số phần tử của tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. b. Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 5”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố trên. c) Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là bình phương của một số tự nhiên”. Tính xác suất của biến cố đó.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]