Đề học kì 2 Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS Hoàng Văn Thụ – Nam Định

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán 9 THCS năm học 2023 – 2024 trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; đề thi gồm 02 trang, hình thức 20% trắc nghiệm + 80% tự luận, thời gian làm bài 120 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề học kì 2 Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS Hoàng Văn Thụ – Nam Định:
+ Trong cùng mặt phẳng tọa độ Oxy biết đường thẳng y x 2 và đường thẳng y m x 2 1 6 (vớim là tham số 1 2 m) cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành. Tìm giá trị của m?
+ Cho phương trình 2 x 0 (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm 1 2 x thỏa mãn 2 3 x.
+ Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 8cm, AH là đường cao. Gọi M là trung điểm của AH vẽ cung tròn tâm A bán kính AMvà đường tròn đường kính MH (như hình vẽ bên). Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ bên (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, lấy pi = 3,14).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]