Đề học kỳ 2 Toán 6 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 6 năm học 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội.

Trích dẫn Đề học kỳ 2 Toán 6 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam:
+ An có một số bi đựng trong hộp. Lần đầu An lấy ra 1/2 số bi trong hộp rồi bỏ trở lại 1 bi. Lần thứ hai An lấy ra 1/2 số bi còn lại rồi bỏ trở lại 2 bi. Lần thứ ba An lấy ra 1/2 số bi còn lại trong hộp rồi bỏ trở lại 3 bi. Lần thứ tư An lấy ra 1/2 số bi còn lại của các lần lấy trên và lấy thêm 18 bi nữa thì trong hộp không còn bi nào. Hỏi lúc đầu trong hộp có bao nhiêu bi? Mỗi lần An lấy bao nhiêu viên bi?
+ Cho điểm M thuộc đường thẳng xy. Lấy B thuộc tia Mx, điểm C thuộc tia My sao cho MB = 4 cm; MC = 2 cm. a) Tính độ dài của đoạn thẳng BC theo centimet. b) Gọi O là một điểm thuộc tia Bx sao cho BO = 4cm. Chứng minh B là trung điểm của đoạn thẳng OM. Tìm độ dài của đoạn thẳng OC.
+ Hà Linh gieo con xúc xắc 30 lần và ghi lại số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc như dưới đây: Số chấm xuất hiện. Số lần. Mỗi lần gieo mà được số chấm xuất hiện lớn hơn 3 thì Hà Linh thắng cuộc. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Hà Linh thắng cuộc”.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]