Đề học sinh giỏi Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn – Bình Định

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; kỳ thi được diễn ra vào ngày 13 tháng 04 năm 2024; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề học sinh giỏi Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn – Bình Định:
+ Cho a b là bình phương của hai số nguyên lẻ liên tiếp. Chứng minh rằng ab a b 1 chia hết cho 48.
+ Cho a và b là các số tự nhiên của hai số tự nhiên thỏa mãn 2 3 a b. Chứng minh rằng: a b và 3 3 1 a b là các số chính phương.
+ Cho hình chữ nhật ABCD. Trên đường chéo BD lấy điểm P gọi M là điểm đối xứng của điểm C qua P. a) Tứ giác AMDB là hình gì? b) Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của điểm M lên đường thẳng AB AD. Chứng minh EF AC và ba điểm E F P thẳng hàng. c) Chứng minh rằng tỷ số hai cạnh liên tiếp của hình chữ nhật MEAF không phụ thuộc vào vị trí của điểm P. d) Giả sử CP BD và CP 24 cm 9 16 PD PB. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]