Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Quan Sơn – Thanh Hóa

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề thi khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 9 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; kỳ thi được diễn ra vào ngày 12 tháng 04 năm 2024.

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Quan Sơn – Thanh Hóa:
+ Cho đường thẳng (d): y = ax + b. Tìm a b để đường thẳng (d) đi qua điểm A(1;3) và song song với đường thẳng (d’): y = 5x + 3.
+ Cho phương trình: x2 – 2(m + 1)x + m2 – 2m + 5 = 0 (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn.
+ Cho đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm C thuộc (O) (C khác A và B, tiếp tuyến của đường tròn tại B cắt AC ở K. Từ K kẻ tiếp tuyến KD với đường tròn (O) (D là tiếp điểm khác B). 1. Chứng minh tứ giác BODK nội tiếp. 2. Biết OK cắt BD tại I. Chứng minh KC.KA = KI.KO. 3. Gọi E là trung điểm của AC, kẻ đường kính CF của đường tròn (O), FE cắt AI tại H. Chứng minh H là trung điểm của AI.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]