Đề khảo sát HSG Toán 6 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Gia Viễn – Ninh Bình

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề khảo sát học sinh giỏi môn Toán 6 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát HSG Toán 6 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Gia Viễn – Ninh Bình:
+ Một số chia cho 4 dư 3, chia cho 17 dư 9, chia cho 19 dư 13. Hỏi số đó chia cho 1292 dư bao nhiêu?
+ Chứng rằng với mọi số tự nhiên n phân số 5 2 2 3 n A là phân số tối giản.
+ Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Trên đường thẳng d lấy 3 điểm ABC sao cho AB = 6cm, AC = 2cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng BC. b) Giả sử cho OAB 60 tính số đo OAC. c) Trên đường thẳng d lấy thêm 2021 điểm phân biệt (khác A, B, C). Hỏi có bao nhiêu góc đỉnh O được tạo thành.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]