Đề khảo sát HSG Toán 7 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Gia Viễn – Ninh Bình

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề khảo sát học sinh giỏi môn Toán 7 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát HSG Toán 7 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Gia Viễn – Ninh Bình:
+ Nhà trường dự định chia vở viết cho 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ theo số học sinh là 765. Nhưng sau đó vì có học sinh thuyên chuyển giữa ba lớp nên phải chia lại theo tỉ lệ 654. Do đó có lớp đã nhận được ít hơn dự định là 12 quyển. Tính số vở mà mỗi lớp thực tế đã nhận được.
+ Cho hai đa thức: fx x 1 x 3 và 3 2 g x ax bx 3. Xác định hệ số a b của đa thức g x biết nghiệm của đa thức f x cũng là nghiệm của đa thức g x.
+ Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1; 2; 3; 4, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ cùng một lúc. Tính xác xuất của các biến cố sau: a) A : “Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn”. b) B: “Tích các số trên hai thẻ là số chẵn”.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]