Đề khảo sát HSG Toán 7 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Yên Định – Thanh Hóa

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán 7 cấp huyện năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; kỳ thi được diễn ra vào ngày 26 tháng 03 năm 2024; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát HSG Toán 7 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Yên Định – Thanh Hóa:
+ Cho các số abcd thỏa mãn: abcd chia hết cho 3. Chứng minh rằng: b c cũng chia hết cho 3.
+ Cho a, b là hai số tự nhiên khác 0. Chứng minh rằng: Nếu a ab a2b là các số nguyên tố lớn hơn 3 thì b chia hết cho 6.
+ Cho ABC cân tại A, trên cạnh BC lấy điểm D (D không trùng với B và C), trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE, qua D kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AB tại M, qua E kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại N. 1. Chứng minh rằng: DM = EN. 2. Chứng minh rằng đường thẳng BC cắt MN tại trung điểm I của MN. 3. Đường thẳng vuông góc với MN tại I cắt tia phân giác của BAC tại O.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]