Đề thi học kỳ 2 Toán 8 năm 2023 – 2024 trường THCS Thuận Phú – Bình Phước

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề thi đánh giá chất lượng học kỳ 2 môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 hội đồng thi trường THCS Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 Toán 8 năm 2023 – 2024 trường THCS Thuận Phú – Bình Phước:
+ Bạn Hưng đi học từ nhà đến trường bằng xe ô tô với tốc độ là 50km/h lúc đi. Lúc từ trường về nhà Hưng đi với vận tốc 20km/h. Tính quãng đường từ nhà đến trường của Hưng, biết rằng tổng thời gian lúc đi và lúc về giữa trường và nhà bạn Hưng là 30 phút (không kể thời gian bạn Hưng ở trên trường).
+ Trong hình bên, cho biết và các điểm R, S, T, U lần lượt là trung điểm các cạnh OX, PX, OY, PY. a) Chứng minh RS // TU. b) Biết PO = 10cm. Tính RS.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A và AB = 6 cm, AC = 8 cm. Đường phân giác góc A cắt BC tại D. a) Tính BC, BD và CD. b) Vẽ đường cao AH. Tính tỉ số diện tích của tam giác ABD và tam giác ADC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]