Đề thi học kỳ 2 Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 9 năm học 2023 – 2024 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, thành phố Hà Nội; kỳ thi được diễn ra vào ngày 05 tháng 04 năm 2024.

Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội:
+ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình, hệ phương trình: Một công nhân được giao khoán sản xuất 120 sản phẩm trong thời gian nhất định. Trên thực tế, nhờ hợp lí hóa một số thao tác nên mỗi giờ người đó làm thêm được 3 sản phẩm nữa. Nhờ đó người công nhân hoàn thành công việc sớm hơn 2 giờ. Hỏi mỗi giờ người đó dự định làm bao nhiêu sản phẩm?
+ Cho đường tròn (O; R) và một đường thẳng d cắt (O) tại C, D. Lấy điểm M bất kỳ trên d sao cho MC > MD và điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O); A, B là các tiếp điểm. Gọi H là trung điểm CD. Chứng minh: a) Năm điểm A, B, M, O, H cùng thuộc một đường tròn. b) Chứng minh MA2 = MC.MD và HM là tia phân giác của AHB. c) Vẽ DK // AM (K thuộc AB). Chứng minh HK // AC.
+ Cho x, y là những số thực thỏa mãn điều kiện x2 + y2 = 1, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = x/(y + 2).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]