Ôn tập cuối học kì 2 Toán 8 năm 2023 – 2024 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề cương hướng dẫn nội dung ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 trường THCS Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

PHẦN I: NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP.
1. Các đơn vị kiến thức đã học từ tuần 19 đến hết tuần 31.
2. Một số câu hỏi trọng tâm.
Câu 1. Nêu cách tính xác suất thực nghiệm của biến cố ngẫu nhiên trong trò chơi tung đồng xu, trò chơi vòng quay số và trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng.
Câu 2. Thế nào là phương trình, nghiệm của phương trình, giải phương trình?
Câu 3. Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng nào? Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn và ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn.
Câu 4. Phát biểu ba trường hợp đồng dạng của tam giác thường, các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông?
Câu 5. Thế nào là hình đồng dạng phối cảnh?
Câu 6. Hai tam giác bằng nhau có là hai hình đồng dạng không?
PHẦN II: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]