Bài tập Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo học kì 1 – Nguyễn Văn Thanh

Tài liệu gồm 93 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, bao gồm kiến thức cần nhớ và bài tập môn Toán 7 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo học kì 1.

CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ.
Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ.
Bài 3. Luỹ thừa của một số hữu tỉ.
Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế.

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC.
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học.
Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực.
Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả.

CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương.
Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.

CHƯƠNG 4. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt.
Bài 2. Tia phân giác.
Bài 3. Hai đường thẳng song song.
Bài 4. Định lí và chứng minh một định lí.

CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu.
Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn.
Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]