Các dạng bài tập các hình khối trong thực tiễn Toán 9 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 101 trang, được biên soạn bởi tác giả Trương Ngọc Vỹ, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề các hình khối trong thực tiễn môn Toán 9 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. HÌNH TRỤ.
+ Dạng 1. Nhận dạng và tạo lập hình trụ.
+ Dạng 2. Tính bán kính đáy, đường cao, diện tích, thể tích của hình trụ.
+ Dạng 3. Ứng dụng của hình trụ trong thực tiễn.

BÀI 2. HÌNH NÓN.
+ Dạng 1. Nhận dạng hình nón.
+ Dạng 2. Tính bán kính đáy, đường cao, diện tích, thể tích của hình nón.
+ Dạng 3. Ứng dụng của hình nón trong thực tiễn.

BÀI 3. HÌNH CẦU.
+ Dạng 1. Nhận dạng mặt cầu.
+ Dạng 2. Tính bán kính, diện tích, thể tích của mặt cầu.
+ Dạng 3. Ứng dụng của mặt cầu trong thực tiễn.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]