Chuyên đề khai phóng năng lực môn Toán 6

Tài liệu gồm 144 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Hoàng Thanh và Đỗ Thị Tiến, bao gồm tóm tắt lý thuyết và bài tập các chuyên đề môn Toán 6 chương trình mới: Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống, Cánh Diều.

Mục lục:
1 Số tự nhiên 1.
1.1 Tập hợp, phần tử của tập hợp 1.
1.2 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân 4.
1.3 Số la mã 6.
1.4 Cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên 7.
1.5 Lũy thừa số tự nhiên 10.
1.6 Tính chia hết của tổng, hiệu 15.
1.7 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 20.
1.8 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 22.
1.9 Số nguyên tố. Hợp số 25.
1.10 Ước và bội 28.
1.11 Ước chung. Bội chung 30.
1.12 Ước chung lớn nhất 32.
1.13 Bội chung nhỏ nhất 34.
2 Số nguyên 36.
2.1 Số nguyên 36.
2.2 Cộng, trừ số nguyên 38.
2.3 Nhân, chia số nguyên 42.
2.4 Bội và ước của một số nguyên 46.
3 Hình học trực quan 48.
3.1 Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều 48.
3.2 Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang 54.
3.3 Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn 59.
4 Một số yếu tố thống kê 66.
4.1 Thu thập và phân loại dữ liệu 66.
4.2 Biểu diễn dữ liệu trên bảng 70.
4.3 Biểu đồ tranh 72.
4.4 Biểu đồ cột- Biểu đồ cột kép 76.
5 Phân số 80.
5.1 Phân số với tử và mẫu là số nguyên 80.
5.2 So sánh hai phân số 83.
5.3 Cộng, trừ phân số 85.
5.4 Nhân, chia hai phân số 90.
5.5 Hỗn số 96.
6 Số thập phân 98.
6.1 Số thập phân. Phần trăm 98.
6.2 Phép toán trên số thập phân 100.
6.3 Làm tròn số và ước lượng kết quả 104.
6.4 Tỉ số và tỉ số phần trăm 106.
6.5 Bài toán về tỉ số phần trăm 110.
6.6 Ôn tập chương 113.
7 Hình học phẳng 115.
7.1 Điểm. Đường thẳng 115.
7.2 Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song 119.
7.3 Đoạn thẳng 122.
7.4 Tia 126.
7.5 Góc 129.
8 Một số yếu tố xác suất 135.
8.1 Mô hình xác suất trong trò chơi thí nghiệm đơn giản 135.
8.2 Xác suất thực nghiệm trong trò chơi và thí nghiệm cơ bản 137.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]