Chuyên đề khai phóng năng lực môn Toán 7

Tài liệu gồm 143 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Hoàng Thanh và Ngô Dương Thùy, bao gồm tóm tắt lý thuyết và bài tập các chuyên đề môn Toán 7 chương trình mới: Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống, Cánh Diều.

Mục lục:
1 Số hữu tỉ 1.
1.1 Số hữu tỉ và các phép toán 1.
1.2 Cộng, trừ số hữu tỉ 5.
1.3 Nhân, chia số hữu tỉ 8.
1.4 Lũy thừa với số mũ tự nhiên của số hữu tỉ 13.
1.5 Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn 18.
2 Số thực 21.
2.1 Số vô tỉ. Căn bậc hai số học 21.
2.2 Tập số thực 23.
2.3 Làm tròn số 25.
3 Một số hình khối trong thực tiễn 28.
3.1 Hình hộp chữ nhật và hình lập phương 28.
3.2 Diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật 31.
3.3 Hình lăng trụ đứng tam giác. Lăng trụ đứng tứ giác 34.
3.4 Diện tích xung quanh và thể tích: Lăng trụ đứng tam giác. Lăng trụ đứng tứ giác 37.
4 Góc. Đường thẳng song song 41.
4.1 Tia phân giác của góc 41.
4.2 Hai góc đối đỉnh 44.
4.3 Hai góc kề nhau, bù nhau 47.
4.4 Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết 50.
4.5 Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song 54.
5 Biểu diễn dữ liệu 57.
5.1 Thu thập và phân loại dữ liệu 57.
5.2 Biểu đồ hình cột 60.
5.3 Biểu đồ hình quạt tròn 64.
5.4 Biểu đồ đoạn thẳng 71.
6 Các đại lượng tỷ lệ 77.
6.1 Tỉ lệ thức 77.
6.2 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 79.
6.3 Đại lượng tỉ lệ thuận 82.
6.4 Đại lượng tỉ lệ nghịch 85.
7 Biểu thức đại số 89.
7.1 Biểu thức đại số 89.
7.2 Đa thức một biến 91.
7.3 Cộng, trừ đa thức 1 biến 94.
7.4 Nhân đa thức một biến 96.
7.5 Chia đa thức 1 biến 98.
8 Tam giác. Tam giác cân 100.
8.1 Tổng các góc trong một tam giác 100.
8.2 Hai tam giác bằng nhau 103.
8.3 Ba trường hợp hai tam giác bằng nhau 105.
8.4 Tam giác cân 110.
8.5 Kĩ thuật chứng minh hai tam giác bằng nhau 115.
9 Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác 119.
9.1 Quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác 119.
9.2 Đường xiên và đường vuông góc 121.
9.3 Đường trung trực của đoạn thẳng 123.
9.4 Đường đặc biệt trong tam giác 125.
10 Làm quen với biến cố và xác suất 133.
10.1 Làm quen với biến cố 133.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]