Chuyên đề khai phóng năng lực môn Toán 8

Tài liệu gồm 147 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Hoàng Thanh và Đỗ Thị Tiến, bao gồm tóm tắt lý thuyết và bài tập các chuyên đề môn Toán 8 chương trình mới: Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống, Cánh Diều.

MỤC LỤC:
1 Biểu thức đại số 1.
1 Đơn thức và đa thức nhiều biến 1.
2 Cộng, trừ, nhân hai đa thức nhiều biến 4.
3 Chia đa thức cho đơn thức 8.
4 Các hằng đẳng thức đáng nhớ 10.
5 Phân tích đa thức thành nhân tử 13.
6 Phân thức đại số 17.
7 Cộng, trừ phân thức 21.
8 Nhân, chia phân thức 24.
2 Các hình khối trong thực tiễn 27.
1 Hình chóp tam giác đều và tứ giác đều 27.
3 Định lý Pythagore. Các loại tứ giác thường gặp 31.
1 Định lý Pythagore 31.
2 Tứ giác 35.
3 Hình thang. Hình thang cân. Hình thang vuông 37.
4 Hình bình hành 42.
5 Hình thoi 45.
6 Hình chữ nhật 49.
7 Hình vuông 54.
4 Một số yếu tố thống kê 58.
1 Thu thập và phân loại dữ liệu 58.
2 Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu 64.
3 Phân tích dữ liệu 71.
4 Ôn tập cuối chương 4 74.
5 Hàm số và đồ thị 78.
1 Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số 78.
2 Tọa độ một điểm. Đồ thị hàm số 80.
3 Hàm số bậc nhất 83.
4 Đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0) 85.
5 Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0) 87.
6 Ôn tập chương 2 91.
6 Phương trình 93.
1 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 93.
2 Lập phương trình giải toán 96.
7 Định lý Thales 100.
1 Định lý Thales 100.
2 Định lý đảo và hệ quả của định lý Thales 105.
3 Đường trung bình của tam giác 108.
4 Tính chất đường phân giác của tam giác 112.
8 Tam giác đồng dạng 115.
1 Khái niệm hai tam giác đồng dạng 115.
2 Các trường hợp đồng dạng của tam giác 118.
3 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 124.
4 Bài tập tổng hợp 129.
9 Một số yếu tố trong xác suất 136.
1 Mô tả xác suất bằng tỉ số 136.
2 Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm 139.
3 Bài tập cuối chương 9 141.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]