Chuyên đề khai phóng năng lực môn Toán 9

Tài liệu gồm 139 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Hoàng Thanh và Đỗ Thị Tiến, bao gồm tóm tắt lý thuyết và bài tập các chuyên đề môn Toán 9 chương trình mới: Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống, Cánh Diều.

Mục lục:
1 Phương trình và hệ phương trình 5.
1.1 Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn 5.
1.2 Phương trình bậc nhất hai ẩn 9.
1.3 Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 11.
1.4 Ôn tập chương 18.
2 Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 21.
2.1 Bất đẳng thức 21.
2.2 Bất phương trình bậc nhất một ẩn 23.
2.3 Ôn tập chương 25.
3 Căn thức 27.
3.1 Căn bậc hai 27.
3.2 Căn bậc ba 30.
3.3 Phép khai phương (khai căn) 31.
3.4 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 36.
3.5 Ôn tập chương 39.
4 Hệ thức lượng trong tam giác vuông 41.
4.1 Định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn 41.
4.2 Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông 46.
4.3 Ôn tập chương 49.
5 Đường tròn 51.
5.1 Đường tròn 51.
5.2 Tiếp tuyến của đường tròn 57.
5.3 Góc ở tâm và góc nội tiếp 63.
5.4 Hình quạt tròn. Hình vành khuyên 69.
5.5 Ôn tập chương 71.
6 Hàm số y = ax2 73.
6.1 Hàm số y = ax2 (a khác 0) và đồ thị 73.
6.2 Phương trình bậc hai một ẩn 76.
6.3 Định lý Vi-ét 81.
6.4 Ôn tập chương 84.
7 Thống kê 87.
7.1 Bảng tần số. Biểu đồ tần số 87.
7.2 Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối 92.
7.3 Biểu diễn số liệu ghép nhóm 96.
7.4 Ôn tập chương 101.
8 Xác suất 105.
8.1 Không gian mẫu và biến cố 105.
8.2 Xác xuất của biến cố 108.
8.3 Ôn tập chương 110.
9 Tứ giác nội tiếp. Đa giác đều 113.
9.1 Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác 113.
9.2 Tứ giác nội tiếp. Đa giác đều 116.
9.3 Đa giác đều. Phép quay 120.
9.4 Ôn tập chương 124.
10 Các hình khối trong thực tiễn 127.
10.1 Hình trụ 127.
10.2 Hình nón 130.
10.3 Hình cầu 134.
10.4 Ôn tập chương 137.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]