Đề thi học kỳ 2 Toán 9 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Tây Hồ – Hà Nội

Đề thi học kỳ 2 Toán 9 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Tây Hồ – Hà Nội được biên soạn theo hình thức tự luận, đề gồm 1 trang với 5 bài toán, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, nội dung các bài toán trong đề thuộc các chủ đề: giải phương trình và hệ phương trình, giải toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình, hàm số bậc nhất, bậc hai và đồ thị, đường tròn, min – max. Đề thi HK2 Toán 9 có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 9 năm học 2017 – 2018:
+ Lúc 7 giờ, một ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B dài 30 km. Ca nô nghỉ tại B 30 phút. Sau đó, ca nô ngược dòng với vận tốc riêng không đổi từ B về đến A lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc dòng nước là 4 km/h.
[ads]
+ Cho parabol (P): y = -x^2 và đường thẳng (d): y = -mx + m – 1 (m là tham số).
a) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm A, B phân biệt.
b) Gọi x1, x2 lần lượt là hoành độ của hai điểm A và B. Tìm các giá trị của m thỏa mãn x1^2 + x2^2 = 17.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]