Đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 7 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình

Đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 7 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 4 câu hỏi, chiếm 20% số điểm, phần tự luận gồm 4 bài toán, chiếm 80% số điểm, đề thi nhằm đánh giá các kiến thức Toán 7 mà học sinh vừa học, đồng thời củng cố lại các kiến thức Toán 6, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 7 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình:
+ Trong 40kg nước biển có 2 kg muối.
1) Tính tỉ số phầm trăm của muối trong nước biển.
2) Tính lượng muối trong 60 kg nước biển.
3) Cần thêm bao nhiêu kilogam nước thường vào 60kg nước biển để được hỗn hợp có 3% muối?
+ Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy = 50 độ, góc xOz = 120 độ.
1) Tính số đo góc yOz.
2) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc xOz. Tính số đo góc mOn.
+ Hai góc đối đỉnh, một góc có số đo bằng 35 độ thì góc còn lại có số đo bằng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]