Đề thi HK2 Toán 8 năm 2018 – 2019 trường THCS Phạm Hồng Thái – Hà Nội


Đề thi HK2 Toán 8 năm học 2018 – 2019 trường THCS Phạm Hồng Thái – Hà Nội gồm 1 trang với 6 bài toán dạng tự luận, học sinh làm bài thi học kỳ 2 Toán 8 trong khoảng thời gian 90 phút, kỳ thi nhằm kiểm định chất lượng dạy và học môn Toán 8 của giáo viên và học sinh trong giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 8 năm 2018 – 2019 trường THCS Phạm Hồng Thái – Hà Nội:
+ Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Một người đi xe máy từ A đến B với vân tốc 40 km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc 30 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB.


+ Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
+ Cho ∆ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:
a) ∆AEB ~ ∆AFC và AE.AC = AF.AB.
b) Góc AEF = góc ABC.
c) BH.BE = BD.BC và BH.BE + CH.CF = BC^2.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú
: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho thcs.toanmath.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com