Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 8 năm 2019 – 2020 trường Lê Anh Xuân – TP HCM


Ngày … tháng 10 năm 2019, trường THCS Lê Anh Xuân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra định kỳ môn Toán lớp 8 giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 8 năm học 2019 – 2020 trường THCS Lê Anh Xuân – TP HCM mã đề B, học sinh làm bài trong 2 buổi học (60 phút), đề được biên soạn theo dạng tự luận với 5 bài toán.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 8 năm 2019 – 2020 trường Lê Anh Xuân – TP HCM:
+ Chứng minh giá trị của biểu thức: A = x^2 – 6x + 14 luôn dương với mọi giá trị của biến x.
[ads]
+ Cho tam giác ABC có O là trung điểm của cạnh AC. Trẹn tia BO lấy điểm D sao cho OD = OB.
a) Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành.
b) Trên cạnh BC lấy các điểm M, N sao cho BM = MN = NC. Tia NO cắt AD, AB lần lượt tại I và K. Chứng minh AI = NC và AM song song với IN.
+ Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm A, B bị ngăn cách bởi một hồ nước người ta đóng các cọc tại các vị trí A, B, M, N, O như hình vẽ và đo được MN = 45 m. Tính khoảng cách AB biết M, N lần lượt là trung điểm OA, OB.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com