Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 năm 2019 – 2020 trường THCS Đông Hòa – Thái Bình


Thứ Bảy ngày 02 tháng 11 năm 2019, trường THCS Đông Hòa (phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tổ chức kì thi kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 8 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 năm 2019 – 2020 trường THCS Đông Hòa – Thái Bình gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 năm 2019 – 2020 trường THCS Đông Hòa – Thái Bình:
+ Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức 3n^3 + 10n^2 – 5 chia hết cho giá trị của biểu thức 3n +1.


+ Cho tam giác ABC nhọn, AB < AC. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Kẻ Bx, Cy lần lượt vuông góc với AB, AC chúng cắt nhau tại K.
1. Chứng minh tứ giác BHCK là hình bình hành và H, M, K thẳng hàng.
2. Gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh tứ giác BIKC là hình thang cân.
3. Gọi G là giao điểm của BK và HI, tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác GHCK là hình thang cân.
+ Tìm các số nguyên x, y, z biết: x^3 + y^3 + z^3 = x + y + z + 2020.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com