Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 7


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 7, đề cương gồm có 33 trang được sưu tầm và tổng hợp bởi tác giả Toán Họa, tóm tắt lý thuyết, phân dạng toán và chọn lọc các bài tập Toán 7 giúp học sinh tự rèn luyện, để chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 7 sắp tới.

Khái quát nội dung đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 7:
I. LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ
Chương 1. Số hữu tỷ – số thực.
+ Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỷ.
+ Các công thức lũy thừa của một số hữu tỷ.
+ Tính chất của tỷ lệ thức, tính chất của dãy tỷ số bằng nhau.
+ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ.
+ Khái niệm số vô tỷ, căn bậc hai.
Chương 2. Hàm số và đồ thị.
+ Định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận.
+ Các bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận.
+ Định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỷ lệ nghịch.
+ Các bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch.
+ Khái niệm hàm số, giá trị của hàm số.
+ Đồ thị hàm số y = ax.
[ads]
II. LÝ THUYẾT HÌNH HỌC
+ Hai góc đối đỉnh, đường trung trực của đoạn thẳng.
+ Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
+ Hai tam giác bằng nhau, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
+ Viết giả thiết, kết luận của bài toán.
III. CÁC DẠNG TOÁN
+ Dạng toán 1. Thực hiện phép tính.
+ Dạng toán 2. Dạng toán tìm x.
+ Dạng toán 3. Dạng toán dãy tỉ số bằng nhau – toán tỉ lệ thức.
+ Dạng toán 4. Dạng toán hàm số – đồ thị hàm số.
+ Dạng toán 5. Các bài toán hình học: Chứng minh hai tam giác bằng nhau, Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, Chứng minh song song, Chứng minh tia phân giác, Chứng minh vuông góc.
IV. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
V. MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO
VI. MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 7 THAM KHẢO
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com