Đề khảo sát Toán 9 lần 4 năm 2019 – 2020 trường THCS Trưng Vương – Hà Nội


Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán do sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, sáng thứ Ba ngày 07 tháng 07 năm 2020, trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9 năm học 2019 – 2020 lần thi thứ tư.

Đề khảo sát Toán 9 lần 4 năm 2019 – 2020 trường THCS Trưng Vương – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có cấu trúc bám sát đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của sở GD&ĐT Hà Nội những năm gần đây.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 9 lần 4 năm 2019 – 2020 trường THCS Trưng Vương – Hà Nội:
+ Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Biết hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 2, còn tổng các nghịch đảo của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 7/24. Tìm số có hai chữ số đó.
[ads]
+ Để đo đường kính phần dưới của một chiếc hồ lô, ta dùng một đoạn dây quấn vừa đủ một vòng quanh đường tròn lớn và đo độ dài đoạn dây đó được 145 cm. Hỏi phần dưới của chiếc hồ lô đó có đường kính là bao nhiêu centimet? (Lấy pi = 3,14 và làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy).
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho parabol (P): y = x^2 và đường thẳng (d): y = 2(m + 1)x – m^2 – 2.
a) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm A và B phân biệt.
b) Gọi x1, x2 lần lượt là hoành độ của điểm A và B. Tìm m để x1^2 + x1x2 + 2 = 3×1 + x2.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com