Chuyên đề số nguyên


Tài liệu gồm 50 trang, bao gồm kiến thức cần nhớ, ví dụ minh họa và bài tập chọn lọc chuyên đề số nguyên, giúp học sinh học tốt chương trình Toán 6.

Chuyên đề 1. TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN.
Chuyên đề 2. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ CÁC SỐ NGUYÊN.
+ Dạng 1. Chứng minh các tính chất.
+ Dạng 2. Tính giá trị của biểu thức.
+ Dạng 3. Tìm số chưa biết.
Chuyên đề 3. QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ.
+ Dạng 1. Tính hoặc rút gọn các biểu thức.
+ Dạng 2. Chứng minh.
+ Dạng 3. Tìm x.
[ads]
Chuyên đề 4. PHÉP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN.
+ Dạng 1. Tính hoặc rút gọn biểu thức.
+ Dạng 2. Tìm số chưa biết.
Chuyên đề 5. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN.
Chuyên đề nâng cao. ĐỒNG DƯ.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com