Bài tập Toán 9 học kì 1


Tài liệu gồm 44 trang, tuyển chọn các bài tập Toán 9 học kì 1 (Đại số 9 và Hình học 9), giúp học sinh rèn luyện trong quá trình học tập.

PHẦN ĐẠI SỐ.
Buổi 1. Ôn tập căn bậc hai và hằng đẳng thức √A^2 = |A|.
Buổi 2. Ôn tập liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
Buổi 3. Ôn tập biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai.
Buổi 4. Ôn tập rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.
Buổi 5. Ôn tập chương I.
Buổi 6. Ôn tập hàm số bậc nhất (Phần 01).
Buổi 7. Ôn tập hàm số bậc nhất (Phần 02).
Buổi 8. Ôn tập chương II.
Buổi 9. Ôn tập giải hệ phương trình.
Buổi 10. Ôn tập kiểm tra 8 tuần.
Buổi 11. Ôn tập luyện đề kiểm tra kì I.
PHẦN HÌNH HỌC.
Buổi 1. Ôn tập một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
Buổi 2. Ôn tập tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Buổi 3. Ôn tập một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
Buổi 4. Ôn tập ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Buổi 5. Ôn tập chương I.
Buổi 6. Ôn tập đường tròn (Phần 01).
Buổi 7. Ôn tập đường tròn (Phần 02).
Buổi 8. Ôn tập về đường tròn (Phần 03).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com