Bài toán chứa tham số trong phương trình bậc hai


Tài liệu gồm 38 trang, hướng dẫn phương pháp giải bài toán chứa tham số trong phương trình bậc hai, giúp học sinh rèn luyện khi học chương trình Đại số 9 và ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán.

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Ứng dụng hệ thức Vi-ét.
+ Điều kiện phương trình bậc hai có hai nghiệm trái dấu.
+ Điều kiện phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt cùng dấu.
+ Điều kiện phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt dương.
+ Điều kiện phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt âm.
2. Các hệ thức thường gặp.
II – CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
Gồm 77 ví dụ minh họa hay và khó, có đáp án và lời giải chi tiết.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com