Chuyên đề cung chứa góc


Tài liệu gồm 30 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Học Sơ Đồ, tổng hợp kiến thức trọng tâm, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài tập tự luận & trắc nghiệm chuyên đề cung chứa góc, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Hình học 9 chương 3 bài số 6.

A. TRỌNG TÂM CẦN ĐẠT
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Quỹ tích cung chứa góc.
2. Cách vẽ cung chứa góc a.
3. Cách giải bài toán quỹ tích.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Quỹ tích là cung chứa góc a.
Phương pháp giải: Thực hiện theo ba bước sau:
+ Bước 1. Tìm đoạn cố định trong hình vẽ.
+ Bước 2. Nối điểm phải tìm với hai đầu đoạn thẳng cố định đó, xác định góc a không đổi.
+ Bước 3. Khẳng định quỹ tích điểm phải tìm là cung chứa góc a dựng trên đoạn cố định.
Dạng 2. Chứng minh nhiều điểm thuộc đường tròn.
Phương pháp giải: Chứng minh nhiều điểm cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là AB và cùng nhìn đoạn cố định AB dưới một góc không đổi.
Dạng 3. Dạng cung chứa góc.
Phương pháp giải: Thực hiện theo bốn bước sau:
+ Bước 1. Vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng AB.
+ Bước 2. Vẽ tia Ax tạo với AB một góc α.
+ Bước 3. Vẽ đường thẳng Ay vuông góc với Ax. Gọi O là giao điểm của Ay với d.
+ Bước 4. Vẽ cung AmB, tâm Om bán kính OA sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax. Cung AmB được vẽ như trên là một cung chứa góc α.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

B. NÂNG CAO PHÁT TRIỂN TƯ DUY

C. TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN PHẢN XẠ

D. PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com