Chuyên đề độ dài đường tròn, cung tròn


Tài liệu gồm 29 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Học Sơ Đồ, tổng hợp kiến thức trọng tâm, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài tập tự luận & trắc nghiệm chuyên đề độ dài đường tròn, cung tròn, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Hình học 9 chương 3 bài số 9.

A. TRỌNG TÂM CƠ BẢN CẦN ĐẠT
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Công thức tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn).
Độ dài (C) của một đường tròn bán kính R được tính theo công thức: C = 2piR hoặc C = pid (với d = 2R).
2. Công thức tính độ dài cung tròn.
Trên đường tròn bán kính R, độ dài l của một cung n° được tính theo công thức: l = piRn/180.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Tính độ dài đường tròn, cung tròn.
Phương pháp giải: Áp dụng công thức đã nêu trong phần tóm tắt lý thuyết.
Dạng 2. Một số bài toán tổng hợp.
Phương pháp giải: Áp dụng công thức trên và các kiến thức đã có.
III. BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ NHÀ

B. NÂNG CAO PHÁT TRIỂN TƯ DUY

C. TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN PHẢN XẠ

D. PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com