Chuyên đề góc ở tâm, số đo cung


Tài liệu gồm 09 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Học Sơ Đồ, tổng hợp kiến thức trọng tâm, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài tập tự luận & trắc nghiệm chuyên đề góc ở tâm, số đo cung, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Hình học 9 chương 3 bài số 1.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Góc ở tâm.
2. Số đo cung.
3. So sánh hai cung.
4. Định lí.

II. BÀI TẬP MINH HỌA
Phương pháp giải: Để tính số đo của góc ở tâm, số đo của cung bị chắn, ta sử dụng các kiến thức sau:
+ Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.
+ Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 360 độ và số đo của cung nhỏ (có chung hai đầu mút với cung lớn).
+ Số đo của nửa đường tròn bằng 180 độ.
+ Cung cả đường tròn có số đo 360 độ.
+ Sử dụng tỉ số lượng giác của một góc nhọn để tính góc.
+ Sử dụng quan hệ đường kính và dây cung.

III. PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com