Chuyên đề hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ


Tài liệu gồm 26 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Học Sơ Đồ, tổng hợp kiến thức trọng tâm, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài tập tự luận & trắc nghiệm chuyên đề hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Hình học 9 chương 3 bài số 1.

A. TRỌNG TÂM CƠ BẢN CẦN ĐẠT
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h. Khi đó:
1. Diện tích xung quanh: Sxq = 2piRh.
2. Diện tích đáy: S = piR^2.
3. Diện tích toàn phần: Stp = 2piRh + 2piR^2.
4. Thể tích: V = piR^2h.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Tính bán kính đáy, chiều cao, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ.
Phương pháp giải: Vận dụng các công thức trên để tính bán kính đáy, chiều cao, diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ.
Dạng 2. Bài tập tổng hợp.
Phương pháp giải: Vận dụng một cách linh hoạt kiến thức về hình học phẳng đã được học kết hợp các công thức và lí thuyết về hình trụ kết hợp giải bài tập.
III. BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ NHÀ

B. NÂNG CAO PHÁT TRIỂN TƯ DUY

C. TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN PHẢN XẠ

D. TỰ LUYỆN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com